Bo på skolehjem

Skolehjem

Du skal kun bo på skolen under dine skoleophold. Størstedelen af din uddannelse vil typisk foregå i virksomheden.

Hvem kan søge?

Hvis du ønsker at bo tættere på din erhvervsskole, har du mulighed for at søge om plads på et skolehjem. Der gælder dog en række krav for, om du kan komme i betragtning til en plads med statstilskud:

  • Du skal modtage undervisning i henhold til lov om erhvervsuddannelser
  • Du skal have mindst 5 kvarters transporttid med offentlig transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet

Læs mere om skolehjem

Se videoen og hør hvad Lisbeth synes om at bo på skolehjem