Industrioperatør trin 2

Når du er uddannet industrioperatør har du mulighed for at specialisere dig i lean, optimering af ressourcer og rollen som teamleder. Det gør du med uddannelsens trin to i produktivitet. Uddannelsen varer otte måneder.

Uddannelsens indhold

På trin to i produktivitet lærer du at:

  • Arbejde miljø- og energibevidst med dine opgaver
  • Planlægge og udvikle teamledelse i forbindelse med arbejdsmiljø
  • Bruge Supply Chain Management til at optimere logistik
  • Udvikle og gennemføre aktiviteter der fremmer innovation i teams
  • Optimere ressourcer ved hjælp af TPM-værktøjer
  • Vurdere kvaliteten af systemer til kvalitetsstyring
  • Vurdere metoder til produktion ift. miljø- og energi
  • Etablere og fastholde god kommunikation i virksomheden
  • Udvælge værktøjer til problemløsning
  • Bruge data til problemløsning ved brug af Six Sigma

Opbygning

Trin to i produktivitet er en overbygning til dig, der allerede er uddannet industrioperatør.

Hvis du vil i gang med uddannelsen, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Hvis du arbejder som industrioperatør, kan du måske få en uddannelsesaftale med din virksomhed.

Uddannelsen varer i alt otte måneder. 10 uger foregår på erhvervsskolen EUC Lillebælt i Fredericia. Hvis du bor langt væk fra skolen har du mulighed for at bo skolehjem i de uger, hvor du er på EUC Lillebælt  

Resten af uddannelsen finder sted i den virksomhed, hvor du er i lære.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve og får et svendebrev som bevis for, at du har gennemført uddannelsen.

Kom videre

Hvis du er industrioperatør og tager trin to i produktivitet, har du rigtig gode muligheder for at få job i en produktionsvirksomhed. 99 procent af alle industrioperatører er i job.

Uddannelsen er også et godt trin for dig, der på et tidspunkt gerne vil uddanne dig videre. Her kan du se, hvilke videregående uddannelser du får adgang til:

Adgangskortet | UddannelsesGuiden (ug.dk)