Uddannelsen

Vejen til faglært arbejdskraft er opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.
Grundforløbets varighed er afhængig af erfaring og niveau.
Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik på arbejdspladsen.
*Praktikperioden kan variere i antallet af uger.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens fag

Bemærk at fagenes rækkefølge kan variere fra skole til skole.

Uddannelsens fag

Få en vikar til erstatning for medarbejderen der er på uddannelse

Jobrotation er en ordning, hvor en virksomhed sender ansatte på efteruddannelse og ansætter ledige som vikarer i perioden. Ordningen giver virksomheden mulighed for at opkvalificere medarbejderne uden stor nedgang i produktionen. Samtidig reduceres udgifterne ved efteruddannelse til medarbejderen, fordi ordningen er tilskudsberettiget.

Tilskuddet betales af det lokale jobcenter og anvendes til at dække vikarens løn og medarbejderens omkostninger i forbindelse med efteruddannelse.

Kontakt det lokale jobcenter for mere information.

Refusionsmuligheder

Når virksomheden indgår en uddannelsesaftale med en medarbejder om at blive voksenlærling på en erhvervsuddannelse, kan virksomheden få lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på op til 45 kr. i timen i praktikperioden.

I skoleperioden er lønrefusionen på 5.240 kr. om ugen for medarbejdere over 25 år. For medarbejdere under 25 år er satsen lavere. (2020-sats).

Minimal administration

Din erhvervsskole tilbyder gerne hjælp med at:

  • udfylde de nødvendige blanketter
  • strukturere skole- og praktikforløbene
  • indsende ansøgninger om tilskud og refusion

Kontakt din erhvervsskole for mere information.