Uddannelsen

Vejen til faglært arbejdskraft er opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.
Grundforløbets varighed er afhængig af erfaring og niveau. Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik på arbejdspladsen.

Uddannelsens opbygning